CAVIOTERAPIA I RODOTERAPIA, CZYLI INTERAKCJE Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH

Terapia, w tym również szeroko pojęta interakcja z udziałem zwierząt jest nierozerwalnie związana z historią ludzkości, ponieważ udomowione dziś zwierzęta brały czynny udział w naszej ewolucji.
 

W ramach animaloterapii (Animal Assisted Intervention) możemy przede wszystkim wyróżnić:

 

- dogoterapię (kynoterapię)- interakcje z udziałem psów,

- hipoterapię - interakcję z udziałem koni
- felinoterapię - interakcje z udziałem kotów

- alpakoterapię - interakcje z udziałem alpak

- onoterapię- z udziałem osłów

- zajęcia/interakcje z udziałem zwierząt gospodarczych, zwłaszcza owiec i kóz

- zajęcia/interakcje z udziałem tzw. małych zwierząt udomowionych, np. szczurki, króliki, świnki morskie

Cavioterapia (czasem zamiennie zwana również rodoterapią-jeśli dotyczy również innych gryzoni) to jedna z form interakcji człowieka z udziałem kawii domowej (świnki morskiej) o działaniu motywacyjnym, edukacyjnym lub terapeutycznym. 
 

Cavioterapia jako forma zajęć aktywizujących i edukacyjnych dla dzieci, najczęściej prowadzona jest w przedszkolach i innych placówkach oświatowych dla dzieci w tzw normie.

 

Cavioterapia w Polsce jest spotykana jeszcze stosunkowo rzadko (w porównaniu do dogoterapii czy felinoterapii), ale cieszy się ona coraz większym zainteresowaniem i znajduje zastosowanie przede wszystkim wśród osób, dla których obcowanie z większymi zwierzętami jest stresujące. Cavioterapia stanowi atrakcję nie tylko ze względu na ciekawy i zabawny wygląd (w zależności od rasy), ale także z uwagi na wydawanie przez świnki różnych dźwięków. 

AKTUALNIE PRACUJEMY Z FILIPEM I OGONKAMI :-)

SWINKA.jpg

FILIP

szczur.jpg

DZIUBASA

SZCZ.jpg

OCZKO

dla Gabi (37).JPG

BIAŁASKA