TERAPIA RĘKI

Terapia ręki (z masażem sensomotorycznym ręki) ma na celu usprawnienie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, pozwala na dostarczanie wrażeń dotykowych i rozróżniania kształtów, faktur i struktur różnych materiałów. Podczas ćwiczeń dziecko ma także możliwość rozwijać koordynacje wzrokowo-ruchową oraz usprawniać umiejętności chwytu. Uczy cierpliwości i stymuluje koncentrację uwagi. Przede wszystkim pozwala na osiągnięcie samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego. 

Dla kogo terapia ręki?

- dla dzieci, które mają problem z nauką samoobsługi (ubieranie, rozbieranie, zapinanie guzików itp),

- dla dzieci, które mają trudności z koordynacją ruchów dłoni, palców i przedramienia,

- dla dzieci, które nie podejmują lub niechętnie podejmują czynności manualne (rysowanie, malowanie, wycinanie nożyczkami, lepienie z plasteliny itp),

- dla dzieci, które mają trudności z koordynacją obu rąk podczas zabaw manipulacyjnych,

- dla dzieci, które wykonują czynności wymagające dużej precyzji zbyt wolno lub za szybko i niedbale,

- dla dzieci, które nie lubią dotykać nowych faktur i struktur,

- dla dzieci z zaburzeniami grafomotorycznymi (problemy z pisaniem, malowaniem itp).

Oferta:

 - diagnoza i terapia ręki w formie indywidualnej z dziećmi i młodzieżą

 - wstępna diagnoza podczas zajęć grupowych i terapia ręki w formie grupowej

 - zajęcia grafomotoryczne z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

 - zajęcia profilaktyczne w obszarze terapii ręki

 - zajęcia korekcyjno - rewalidacyjne w obszarze terapii ręki z dziećmi i młodzieżą