INTEGRACJA SENSORYCZNA

Integracja sensoryczna (SI) to zdolność do odczuwania, rozumienia i organizowania informacji dostarczanych przez zmysły z otoczenia oraz z własnego organizmu. SI to procesy neurologiczne pozwalające na segregowanie i porządkowe bodźców w określone funkcje mózgu. Jeśli wszystkie funkcje działają prawidłowo, umysł przyswaja łatwo informacje i pojawiają się prawidłowe zachowania organizmu, które mają wpływ na ogólny rozwój dziecka oraz zdolność do nauki. Czasem jednak pojawiają się zaburzenia przetwarzania sensorycznego i problem ten jest spotykany u coraz większej grupy dzieci. 

Zajęcia, które prowadzimy mają dla dzieci formę zabawy (również ruchowej) i polegają na dostarczeniu dziecku odpowiednich bodźców, na które mają największe zapotrzebowanie. W pracy korzystamy ze sprzętu do terapii integracji sensorycznej oraz akcesoriów i pomocy dydaktycznych do stymulacji wszystkich zmysłów.

Przykładowe objawy zaburzeń integracji sensorycznej:

- obniżona reakcja na ból lub przesadne reakcje na niewielki ból,

- niechęć do przytulania, głaskania,

- dążenie do mocnego kontaktu fizycznego, np. zbyt mocne uściski osób czy przedmiotów,

- problemy z koordynacją ruchową,

- zaburzenia motoryki małej i dużej (np. problemy z manipulacją przedmiotami, problemy z łapaniem/kopaniem piłki itp),

- problemy z koncentracją,

- nadwrażliwość na dźwięki lub częsta stymulacja dźwiękiem,

- nadwrażliwość na światło (i na zapachy)

- problemy z czytaniem, różnicowaniem liter.

Brak wolnych miejsc na zajęcia.