OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI

Drodzy Rodzice, 

Wychodząc naprzeciw Waszych oczekiwaniom oferujemy również opiekę dzienną nad dziećmi do lat trzech oraz opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (po zakończonych zajęciach dzieci w przedszkolu/szkole). 

Zapewniamy dzieciom:

1) opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych

2) opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka

3) zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne uwzględniające rozwój psychomotoryczny dziecka i właściwe do wieku dziecka.

4) kreatywne spędzanie czasu z dzieckiem i rozwijanie jego zainteresowań 

5) ewentualne dodatkowe zajęcia (do wyboru) wspomagające harmonijny rozwój dziecka jak m.in: 

- SMYKO – MULTISENSORYKA®

- LOGOSENSORYKA®

- Sensoplastyka®

- logorytmika

- bajkoterapia

- dogoterapia i/lub inne animaloterapie np. felinoterapia

- masaż Shantala

- warsztaty mydlarskie, "świecowe", plastyczno-sensoryczne, "slime", warsztaty ekologiczne, warsztaty zoologiczne itp.

 i inne dostępne w naszej ofercie

W gabinecie w tym samym czasie opieka może być sprawowana nad maksymalnie trojgiem dzieci. 

 

Opieka jest możliwa od pon-pt w godz. 6:00 do 17:00 (pozostałe dni i godziny do ustalenia). 

Poniżej zdjęcia gabinetu, więcej (w tym prowadzonych przez nas zajęć) dostępne w zakładce "galeria"oraz w pozostałych tematycznych.