Trening Umiejętności Społecznych

 

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to terapeutyczna metoda pracy przede wszystkim z dziećmi i młodzieżą, której oddziaływanie wywodzi się zwłaszcza z psychologii behawioralno - poznawczej. Głównym zadaniem TUS jest kształtowanie odpowiednich umiejętności, postaw i kompetencji przydatnych i a niektórych wręcz niezbędnych w społecznym funkcjonowaniu każdego człowieka.

Efektywne nauczenie i "wyposażenie" dzieci i młodzież w trwałe umiejętności społeczne i życiowe pozwolą im na prawidłowe funkcjonowanie w ich grupie (przedszkole, klasa, szkoła) oraz środowisku i tworzenie relacji z rówieśnikami. 

W zajęciach  wykorzystujemy także inne metody terapeutyczne dobierane do konkretnego uczestnika lub grupy. 

Prowadzimy również TUS rewalidacyjny, którego celem jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami w osiąganiu jak najlepszego poziomu funkcjonowania społecznego dla jej możliwości intelektualnych i poznawczych. 

 

Celem zajęć jest:

- trening umiejętności społecznych

- trening umiejętności komunikacyjnych

- trening modyfikowania zachowań na akceptowalne społecznie

- umiejętność współpracy w grupie

- metody radzenia sobie z emocjami

- praca nad przestrzeganiem zasad

- uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb

- rozwój empatii 

- odreagowanie napięć emocjonalnych

- kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów

Dla kogo TUS?

- dla dzieci i młodzieży, które mają trudności w funkcjonowaniu społecznym,

- dla dzieci nieśmiałych i wycofanych, które mają trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami,

- dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

- dla dzieci i młodzieży mających problem z agresją,

- dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera),

- dla dzieci z ADHD,

Zajęcia prowadzimy indywidualnie i grupowo. 

 

TRENING KONTROLOWANIA ZŁOŚCI, AGRESJI I EMOCJI TRUDNYCH

Prowadzimy także oddzielne zajęcia (w razie potrzeb) z treningu kontrolowania emocji trudnych, podczas których zajmujemy się rozwijaniem kompetencji i umiejętności emocjonalnych związanych z funkcjonowaniem w sytuacjach trudnych, stresujących i związanych z doświadczaniem tzw. negatywnych emocji. 

 

 

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH Z UDZIAŁEM PSÓW

 

Dla chętnych zajęcia TUS prowadzimy również z udziałem tzw. psów terapeutycznych, których obecność na zajęciach jest dodatkowym motywatorem do ćwiczeń i aktywności, wpływa na wspomaganie pracy i przede wszystkim pozwala na łatwiejsze i przyjemniejsze nawiązywanie relacji z innymi (pies jest "aktywatorem" kontaktu) oraz wpływa na minimalizowanie stresu.