DODATKOWE METODY PRACY i WARSZTATY

- Metoda Knilla -  metodę tę wykorzystujemy w  pracy z dziećmi autystycznymi, wycofanymi i agresywnymi. Stosowana jest na zajęciach w pracy indywidualnej z dzieckiem oraz grupowej. Każda sesja polega na wykonywaniu wspólnie aktywności zgodnie z muzyką i instrukcjami odtwarzanymi z płyty.

- Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzania świadomości samego siebie i pogłębiania relacji z innymi ludźmi. Stosowanie tej metody rozwija u dziecka orientację w schemacie ciała w przestrzeni, pozwala nawiązać kontakt wzrokowy, emocjonalny w relacjach z innymi dziećmi.

- warsztaty mydlarskie

- warsztaty "świecowe"

- warsztaty sensoryczno-plastyczne

- warsztaty tworzenia "slime"

- warsztaty ekologiczne i ogrodniczne

- warsztaty zoologiczne