52.png

Czym jest SMYKO-MULTISENSORYKA® ?

 

Są to zajęcia sensoryczne, których program został stworzony w oparciu o założenia teorii integracji sensorycznej przez doświadczonego pedagoga, terapeutę integracji sensorycznej Panią Aleksandrę Charęzińską.

SMYKO – MULTISENSORYKA® to zajęcia o charakterze:

 • Rozwojowym – wspierają całościowy rozwój dziecka.

 • Profilaktycznym – zapobiegają powstawaniu deficytów sensorycznych – związanych z tzw. deprywacją sensoryczną (czyli zbyt małą ilością różnorodnych bodźców potrzebnych do prawidłowego rozwoju).

 • Przesiewowym – prowadzący jest w stanie wstępnie określić profil sensoryczny dziecka - jeśli dziecko nadmiernie poszukuje lub konsekwentnie unika pewnych bodźców sensorycznych. Jest to pierwszy krok w celu wykrywania zaburzeń integracji sensorycznej.

 • Edukacyjnym – rodzice i opiekunowie dowiadują się, w jaki sposób prawidłowo stymulować zmysły maluszka poprzez proste aktywności i zabawę.

 • Zabawowym – zajęcia odbywają się poprzez zabawę.

 • Nastawionym na proces – a nie na efekt. Na zajęciach najważniejsza jest sama zabawa i doświadczanie, a nie wykonanie konkretnej pracy plastycznej czy zadania.

 

Dla kogo?

 

Zajęcia są skierowane do WSZYSTKICH dzieci od 6 miesiąca do 6 roku życia (a nawet starszych) i ich rodziców lub opiekunów, z podziałem na grupy wiekowe.

 

 

Zapraszamy wszystkie dzieci, a w szczególności dzieci z grupy ryzyka zaburzeń integracji sensorycznej, czyli:

 • ciąża wysokiego ryzyka (m.in. bliźniacze i wieloracze, in-vitro, zagrożone),

 • nieprawidłowości okołoporodowe, – porody przez cesarskie cięcie,

 • wcześniactwo,

 • obniżona punktacja Apgar,

 • nieprawidłowości w napięciu mięśniowym (obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe, asymetria)

 • problemy z ssaniem,

 • późne osiąganie kamieni milowych w rozwoju,

 • dzieci o wysokich potrzebach „High Need Baby”(mało śpią i często się wybudzają, trudno zasypiają, bardzo dużo płaczą, chcą być ciągle noszone bądź unikają kontaktu fizycznego),

 • dzieci nadwrażliwe na bodźce.

 

 

Jak są prowadzone?

 • Na zajęciach stymulujemy wszystkie zmysły (7, a nawet 8!), przede wszystkim skupiając się na 3 podstawowych systemach zmysłowych.

 • Zajęcia są modyfikowane do możliwości i potrzeb poszczególnej grupy.

 • Każde zajęcia przebiegają wg stałego planu, w specjalnie przygotowanej do tego sali.

 • Zabawy i aktywności są proponowane przez prowadzącego, ale jest też czas na zabawę własną.

 • Nigdy nie zmuszamy i nie robimy nic na siłę, zajęcia są tak zaaranżowane aby każdy znalazł coś dla siebie – staramy się podążać za dzieckiem na ile to tylko możliwe i pod tym kątem modyfikować zabawy.

 • Rodzice dostają informacje w jaki sposób bawić się z własnym dzieckiem i dlaczego.

 • Standardem na zajęciach jest również możliwość podwieszenia sprzętu stymulującego układ przedsionkowy.

 • Specjalnie do programu SMYKO- MULTISENSORYKA® została napisana ścieżka dźwiękowa©  (przez profesjonalnych muzyków/ muzykoterapeutów z Evana Studio), która odpowiada poszczególnym częściom zajęć.


 

Na zajęciach jest mnóstwo: słuchania i śpiewania, masowania i dotykania różnorodnych faktur, ściskania i zgniatania, malowania i paćkania się, obserwowania i doświadczania, smakowania i wąchania, ruszania się i huśtania/bujania, nieskrępowanego poznawania świata wielozmysłowo. Wszystko po, to żeby jak najlepiej wspierać dzieci oraz edukować rodziców: jak w prosty sposób, poprzez zabawę wspierać rozwój własnego dziecka na co dzień, czerpiąc przy tym dużo radości i satysfakcji ze wspólnej zabawy.

Prowadzącą zajęcia w naszym Gabinecie jest Monika Drymajło - trener Smyko-Multisensoryki.