LOGORYTMIKA - ĆWICZENIA I ZABAWY LOGORYTMICZNE

Logorytmika jest ciekawą formą profilaktyki zaburzeń mowy oraz zbiorem ćwiczeń werbalnych połączonych z muzyką i ruchem w celu stymulacji rozwoju dzieci zdrowych oraz dzieci z zaburzeniami mowy i/lub czy rozwoju. Logorytmika jest oparta na naturalnej potrzebie ruchu każdego człowieka, dlatego zajęcia łączą elementy terapii logopedycznej z rytmiką, oddziałując tym samym na funkcje słuchowo-językowe oraz koordynację ruchową.

 

Na zajęciach wykorzystujemy m.in programy multimedialne pozwalające na urozmaicenie ćwiczeń. Logorytmika to ćwiczenia muzyczno – ruchowe, które mają formę zabawy.

 

 

Cele logorymitki:
-usprawnianie umiejętności ruchowych i koordynacji ruchowej,
-nauka prawidłowego sposobu oddychania i usprawnianie pracy narządów artykulacyjnych,
-doskonalenie umiejętności fonacyjnych,
-ćwiczenia w zakresie orientacji w przestrzeni oraz świadomości własnego ciała,
-usprawnianie funkcji słuchowo-językowych,
-wzrost koncentracji, pamięci i uwagi,
-stymulacja rozwoju wszystkich funkcji poznawczych,
-doskonalenie umiejętności społecznych.

Na zajęcia zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.